جدول لیگ برتر

رده نام تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پرسپولیس ۳۰ ۱۹ ۱۰ ۱ ۴۷ ۱۴ ۳۳ ۶۷
۲ سپاهان ۳۰ ۱۹ ۸ ۳ ۵۳ ۲۴ ۲۹ ۶۵
۳ استقلال ۳۰ ۱۶ ۸ ۶ ۳۶ ۱۹ ۱۷ ۵۶
۴ تراکتور ۳۰ ۱۲ ۹ ۹ ۳۵ ۲۹ ۶ ۴۵
۵ گل گهر ۳۰ ۱۳ ۶ ۱۱ ۳۳ ۳۲ ۱ ۴۵
۶ فولاد ۳۰ ۱۰ ۱۴ ۶ ۲۷ ۱۸ ۹ ۴۴
۷ پیکان ۳۰ ۹ ۱۳ ۸ ۳۲ ۳۰ ۲ ۴۰
۸ مس رفسنجان ۳۰ ۱۰ ۹ ۱۱ ۲۳ ۲۸ ۳۹
۹ پدیده ۳۰ ۱۰ ۸ ۱۲ ۲۶ ۳۱ ۳۸
۱۰ صنعت نفت ۳۰ ۹ ۱۰ ۱۱ ۲۴ ۲۹ ۳۷
۱۱ آلمینیوم ۳۰ ۸ ۱۳ ۹ ۲۵ ۳۳ ۳۷
۱۲ نساجی ۳۰ ۹ ۶ ۱۵ ۲۷ ۳۴ ۳۳
۱۳ نفت م.س ۳۰ ۷ ۱۰ ۱۳ ۲۱ ۲۹ ۳۱
۱۴ ذوب آهن ۳۰ ۵ ۱۱ ۱۴ ۲۸ ۳۹ -۱۱ ۲۶
۱۵ سایپا ۳۰ ۵ ۱۱ ۱۴ ۱۹ ۳۴ -۱۵ ۲۶
۱۶ ماشین سازی ۳۰ ۲ ۸ ۲۰ ۱۹ ۵۲ -۳۳ ۱۴